Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Tập đoàn Hoshizaki Việt Nam, mặc dù chúng tôi rất nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc tính khả dụng về trang web hay thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào dựa trên các thông tin trên, quý vị hãy cân nhắc thật kỹ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm trực tiếp và gián tiếp, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Hoshizaki Vietnam Corporation. Chúng tôi không thể kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Bất kỳ liên kết nào không nhất thiết có ngụ ý khuyến nghị hoặc xác nhận các quan điểm thể hiện trong đó.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động tốt. Tuy nhiên, Hoshizaki Việt Nam không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm nếu trang web tạm thời không khả dụng do sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Mọi thắc mắc và tư vấn xin liên hệ